Opbrengsten

Africa Classic heeft sinds de eerste editie in 2011 (toen nog onder de naam ‘Kenya Classic’) ruim € 8.000.000 aan sponsorgeld opgehaald. De opbrengsten van Africa Classic gaan naar Amref Flying Doctors en komen ten goede aan een gezond en sterk Afrika.

Organisatie

De organisatie van Africa Classic is in handen van Stichting The Event Foundation. The Event Foundation schenkt de opbrengst van Africa Classic aan Amref Flying Doctors. The Event Foundation faciliteert fondsenwervende evenementen in opdracht van goede doelen. De daadwerkelijke organisatie besteedt The Event Foundation uit aan Moev (voorheen Emolife). The Event Foundation is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie vind je op www.eventfoundation.nl.

Kosten

Het minimale sponsorbedrag voor de deelnemers is 5.000 euro. Van de totale opbrengsten die de deelnemers bij hun sponsors werven, gaat minimaal 88% naar Amref Flying Doctors. Moev ontvangt een prestatievergoeding van maximaal 12%. Moev dekt hiermee een deel van de kosten voor het organiseren van Africa Classic, zoals de werving van deelnemers, de begeleiding van de fondsenwerving en de voorbereidingsactiviteiten in Nederland.

Daarnaast zijn er directe kosten, bijvoorbeeld voor de website, marketing, drukwerk, administratie en zogeheten ‘out of pocket’ uitgaven. Stichting The Event Foundation ontvangt een vaste vergoeding voor het organiseren van Africa Classic. De directe kosten en de vaste vergoeding voor Stichting The Event Foundation worden door Amref Flying Doctors betaald uit een apart budget. Deze kosten gaan dus niet af van de netto opbrengst van Africa Classic. Voor deze kosten geldt de CBF-norm.

Local Based Tourism

Africa Classic hanteert verder het Local Based Tourism-principe: er wordt zo veel mogelijk lokaal aangeschaft en gebruikgemaakt van diensten in Afrika. Op die manier vloeit een deel van de kosten alsnog naar Afrika en de Amref-organisatie ter plaatse.

Vragen? Mail naar info@africaclassic.nl of bel naar 088-366 5435.